Min mission

At hjælpe og støtte dig, så dit liv fyldes op med meget mere kærlighed og lethed.

Kærlighed

Psykoterapi handler om at forstå dig selv, om at mærke dit indre liv, om at være tro mod dine følelser, behov og grænser. Psykoterapi handler også om relationen til andre mennesker og om at mærke og opleve, hvad kærlighed er. Mærke kærligheden til dig selv og dermed andre.

Det mærkes virkelig som mit kald at hjælpe andre og særligt kvinder i deres kærlighedsliv.

Jeg brænder særligt for at arbejde i det relationelle område og kærlighedslivet.

Jeg føler mig dybt priviligeret over at kunne arbejde med mennesker. Mit hjerte banker for at få andre til at lytte til sig selv, til deres hjerter, deres kald, og jeg arbejder ud fra det holistiske syn på mennesket, og med det mener jeg naturligvis Krop-Psyke-Sjæl. Det mærkes virkelig som mit kald at hjælpe andre og særligt kvinder i deres kærlighedsliv.

Jeg nyder at hjælpe den enkelte med, at evt kunne få øje på roen i noget som umiddelbart kan føles svært, til at skabe overblik over en situation, finde nålen i høstakken, og ikke mindst af at hjælpe andre til at langsomt opleve mere tryghed, ro og kærlighed. Hjælpe en med at opdage og opløse begrænsende tanker, følelser, kropslige tilstande, uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, smerte og oplevelser.

Titlen “psykospirituel” mærkes som sandhed for mig, da jeg både arbejder dybtegående psykoterapeutisk og spirituelt – begge “dele” er en naturlig del af at være menneske. Jeg bruger mit følende nærvær og intuition, mærker energien og via den vej er det nemmere for mig at “se” sammenhængen / the bigger picture i klientens liv, og kan dermed hurtige støtte og hjælpe klienten med at transformere – Vejen til transformationen er unikt og individuel for den enkelte, og øvelserne og værktøjerne tilpasses – al afhængig af klientens toleranceevne og parathed.

Jeg har oplevede flere traumer, i livets naturlige  turbulente gang. Det at blive begrænset af mit ego, dysfunktionel opvækst, at havne i de helt forkerte parforhold hvor jeg tilsidesatte mig selv og havde svært ved at mærke mine grænser, og opleve vejen til en afbalanceret oplevelse af livet, work-life balance, og hvor kærligheden føles let. 

Ready to heal?
send mig en besked

Cv:

– i gang med instruktør udd. i Holistisk træningsform Yolates


– Shamanic Breathwork practitioner , SHIP level1 hos Venus Rising USA

– gennemført Nordic Shamanic Awakening circle hos Pia Nissen

– Ceremoniel Cacao spaceholder

– Eksamineret ID Psykoterapeut (2016)

https://psykoterapeutuddannelse.idacademy.dk/

– Integral, Identitetsorienteret og dynamisk Psykoterapi som er baseret på flere psykologiske tilgange og opdateret viden på psykologiområdet.

ID Psykoterapeut uddannelsen er en af de mest efterspurgte psykoterapeutuddannelser i Danmark og er godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening.

– Jeg har skrevet speciale om hvordan opvækst påvirker kærlighedsrelationer

– Undervisningsassistent på ID Academys specialelinje om

– Stress (2019)

– Certificeret Relations- og Tilknytningsterapeut (2019) Love Academy

– Certificeret Kærlighedscoach (2018) Love Academy

– Undervisningsassistent på ID Academys specialelinje om

– Kærlighed & Sexualitet (2019)

– Undervisningsassistent i 4 år på ID Academy Psykoterapeutuddannelse (siden 2015)

– Certificeret ID Lifecoach – 2-årig uddannelse (2012)

– Eksamineret Essential Touch Kropsterapeut

– 2-årig uddannelse som er en symbiose af NLP-samtaleterapi, massage, energicentre, meridianbaner, healing, og polaritetsafbalancering (2010)

– Uddannet Clairvoyant rådgiver ved Lone Hertz samt ved Arthur Findlay College i England (2004-2005)

Desuden har jeg deltaget på Mindfulness retræter, praktiseret meditation og yoga siden 2004, og jeg har deltaget i utallige seminarer og mindre kurser inden for krop/sind/ånd.

Anden erfaring:

De sidste 10 år har jeg haft daglige samtaler med mennesker, som skulle finde vejen tilbage til job eller uddannelse. Sideløbende med mit arbejde har jeg haft klienter i min klinik

samt afholdt workshops relateret til kærlighedslivet.

Anden Erfaring:

Helhedsorienteret mentor og coach for unge mellem 18-29 år med relevant supervision og kurser. Tidligere jobkonsulent, vejleder og underviser.